Ansio sidonnaisesta jotainYllä on täyttömalli päiväraha hakemukselle, kaikki kohdat eivät välttämättä suoraan kelpaa, henkilökohtaisia vaihtoehtoja sisältyy moneen kohtaan, esim. mikäli hakijalla on yritystoimintaa, tai on oikeutettu muihin tukiin.Sairastuminen ja päiväraha

Jos työntekijä sairastuu ennen lomautusilmoituksen antamista, maksetaan sairausajanpalkka. Mikäli sairastuminen on tapahtunut ilmoituksen antamisen jälkeen, sairausajanpalkkaa maksetaan lomautuksen alkuun saakka. Mikäli henkilö sairastuu lomautuksen aikana, työnantaja ei maksa palkkaa sairausajalta. Vaihtoehdoksi jää kelan sairaspäiväraha